Фирми за културни центрове и организации в град Шумен

3 фирми

ДСП - Никола Козлево

Социално подпомагане - предоставяне на социални помощи и услуги на населението.

Нова Българска Драма С-ние

Организиране и провеждане на фестивали на нови бълг. пиеси.