Companies in city of Shumen about cultural centers and organizations

3 companies

ДСП - Никола Козлево

Социално подпомагане - предоставяне на социални помощи и услуги на населението.

Нова Българска Драма С-ние

Организиране и провеждане на фестивали на нови бълг. пиеси.

Бизнес Център - Каолиново

Неправителствена организация.