Фирми за други потребителски услуги в град София

824 фирми

Аква Автоматика ООД

Проектиране, изграждане и въвеждане в експлоатация на автоматизирани системи за контрол и управление на технологични процеси в различни отрасли. Д...

Интерпродукти АД

Метрологична дейност, изпитване на образци и проби, калибриране, производство на еталони и сертифицирани образци, обучение по лабораторен мениджмън...

Весто-Йонов, Станев и Сие СД

Производство на опаковки и опаковане.

Евро Хамали ООД

Евро Хамали ООД е фирма, профилирана в извършване на транспорт и товаро-разтоварни услуги. Пренасяне и преместване на мебели и офис обзавеждане, то...

Джи.Ти.Ес. ООД

Представителство на СЕССАТО за България.Гаражно оборудване, автомивка.

Водоканалпроект – мрежи и съоръжения ООД

Изготвяне на хидроложки и водостопански изследвания и баланси на потребление, инженерно-геоложки и хидрогеоложки доклади, прединвестиционни проучва...

Атриди Груп

Услуги в сферата на хранителната промишленост. Съхранение на зърно.

Кимико ЕТ

Сервизът се стреми да задоволи потребностите от сервизиране на най-разпространените мобилни телефони....

Зона Комфорт

Специализиран интернет портал за архитектура, строителство и мебели. Съдържа актуална информация в областта на строителство, инвестиции, инфраструк...