Аква Автоматика ООД


Проектиране, изграждане и въвеждане в експлоатация на автоматизирани системи за контрол и управление на технологични процеси в различни отрасли. Доставка и монтаж на контролерни и компютърни системи, разработване на приложен софтуер за PLC. SIEMENS - инженерингов партньор за системи за автоматизация