Фирми за трудова медицина в град София

24 фирми

Служба по трудова медицина "ДАСЯН

Службата по трудова медицина (СТМ) "Дасян" е организирана съгласно Закона за здравословни и безопасни условия на труд . Регистрирана е в МЗ с Удост...

Медик - Консулт ООД

Служба по трудова медицина. Работим на територията на цяла България!

Мулти Инженеринг ЕООД

СТМ е на разположение на работодателите за обслужване на техните работници и служители в съответствие с изискванията на Закона за здравословни и ...

Мотивирам Бг

"Мотивирам Бг" ЕООД се занимава с изследване и анализ на мотивацията персонала, организира тийм билдинг-и и фирмени партита, предлага четири антист...

Служба трудова медицина "Ирен М"

СТМ „ИРЕН М” ООД организира профилактични медицински прегледи и изготвя анализи за здравния статус на персонала. Изготвя оценка на риска, провежда ...

Медико - Консулт ООД

Извършва оценка на риска за здравето и безопасността на работниците, профил.прегледи и здрав.досиета, измерва ф-т....

Хигитест 2000 ООД

Производство на газ - детекторни тръбички и пробовземна апаратура.

Лот - консулт ЕООД

Служба по трудова медицина - лабораторни измервания, оценка на риска, консултации за безопасен труд....

Родина солар - инженеринг ЕООД

Услуги  в областта на Възобновяемите енергийни източници и по-конкретно в слънчевата енергетика....