Фирми за счетоводство, одит и мониторинг в град София

900 фирми

Алексов и Петров ООД

Счетоводни и одиторски дейности, данъчни консултации.

Изток Запад 2001 ООД

Финансови и счетоводни услуги.

Финкомекс Одитинг ООД

Счетоводни и одиторски дейности, данъчни консултации.

Дара М ЕООД

Финансови и счетоводни услуги.

Анонс - 93 ООД

Счетоводни и одиторски дейности, данъчни консултации.

Доми - Д. Дойчинова ЕТ

 Финансови и счетоводни услуги. 

Прелина ЕООД

Счетоводни услуги, годишно приключване.

Гранд Торнтон

Счетоводни и одитрски услуги.

Ан - Кос ЕООД

Финансови и счетоводни услуги.

Институт на дипломираните експерт счетоводители

Желанието да се създаде на законова основа професионалната организация на независимите одитори в България датира още от 1991 г. Това се постига оба...

Олд Маунт Дистилърс ООД

Cчетоводни и одиторски дейности, данъчни консултации.