Баги" ЕООД


Проектиране и извършване на взривни работи в строителството. Контролирани взривни работи в населени места и стеснени условия, при изпълнение на изкопи за сгради, канали и съоръжения в скални почви, прокарване на пътища, събаряне на стари и опасни сгради, комини и съоръжения за разчистване на строителни площадки, както и извършване на взривни работи на кариери и пътища, обрушване и раздробяване на скални късове и бетонни блокове по взривенспособ и др. Разполагаме със собствена и наета техника, и висококвалифицирани специалисти с над 35 годишна практика. Работиме бързо, качествено, ефeктивно и безопасно – на приемливи цени.

Допълнителни дейности: - Празнични фойерверки

- Курсове ЗА  правоспособност на основния персонал за работа с взривни материали, както и за презаверка на документите на такива

  Тел. За връзка:  0887 25 25 38 - Янко Янков - Управител