Фирми за търговия на едро и съхранение в град Пловдив

1668 фирми

Савоя - 4440 Румен Савов ЕТ

Павилион за търговия с храни, плодове и зеленчуци.

Райна Башкехайова ЕТ

 Павилион за търговия с храни, плодове и зеленчуци. 

Хелия-Снежана Йорданова ЕТ

 Закусвалня. Павилион за тестени закуски и понички. 

Марчела - Димитър Митев ЕТ

 Магазин за алкохол и безалкохолни напитки. 

Виктори - Чам ЕТ

Склад за търговия със захарни и шоколадови изделия.