Фирми за търговия на едро и съхранение в град Пловдив

1668 фирми

Стелда СД

Магазин за хранителни стоки.

Петкана Петкана Дзанева ЕТ

 Магазин за пакетирани хранителни стоки. 

Софи - Румяна Гунчева ЕТ

Магазин за безалкохолни напитки и пакетирани хранителни стоки.

Теди - Георги Войнов ЕТ

Магазин за пакетирани хранителни стоки.

Георги Костадинов - Деми ЕТ

Търговия с хранителни стоки и напитки.