Фирми за храни, напитки, тютеневи изделия в град Пловдив

2207 фирми

Петкана Петкана Дзанева ЕТ

 Магазин за пакетирани хранителни стоки. 

Софи - Румяна Гунчева ЕТ

Магазин за безалкохолни напитки и пакетирани хранителни стоки.

Теди - Георги Войнов ЕТ

Магазин за пакетирани хранителни стоки.

Георги Костадинов - Деми ЕТ

Търговия с хранителни стоки и напитки.

Рай Мит 2000 Цветелина Божикова ЕТ

 Работилница за сладкарски изделия. Работилница за тестени изделия. 

Кабел Интеграл 1+ ЕТ

Магазин за алкохол, цигари и пакетирани хранителни стоки.