Фирми за инженерни услуги в град Пловдив

25 фирми

Водоканал проект ООД

Хидрогеоложки и инженерногеоложки проучвания. Изграждане на водохващателни съоръжения. Проектиране на водоснабдителни и канализационни обекти и съо...

М - Консулт - Мария Станчева - Янева ЕТ

Извършва:Комплексно проектиране на промишлени предприятия, бензиностанции, гаражи, магазини и др.Оценки за приватизация на цели предприятия, обособ...

Агропроект инженеринг Вълчан Колев ЕТ

Проектиране, инженеринг, инвест. проекти. Консултант ПРСР. Доставка на разсад.

Атто ЕООД

"АТТО" ЕООД извършва проектиране на стоманени, стоманобетонни и дървени строителни конструкции за промишлени, жилищни и обществени сгради....

Тру Норд ООД

Геодезическа фирма изпълняваща услуги във всички сфери на геодезията и инвестиционното планиране, кадастър, GPS - измервания, проектиране и картогр...

Диел консулт

Консултантска, инвестиционна и инженерингова дейност в строителството, програмен продукт "Билдинг менажер". Предоставя обучение на специалисти за р...

Десплан ООД 2

Десплан ООД

“ДЕСПЛАН” ООД е млада и бързоразвиваща се фирма с основен предмет на дейност създаване и поддържане на кадастър на селищни и извънселищни територии...

Десплан ООД 3

Десплан ООД

„ДЕСПЛАН“ ООД е млада и бързоразвиваща се фирма с основен предмет на дейност създаване и поддържане на кадастър на селищни и извънселищни територии...

"геопроект" ООД - Пловдив

ГЕОДЕЗИЧЕСКА ФИРМА, КОЯТО ИЗВЪРШВА ВСИЧКИ ВИДОВЕ ГЕОДЕЗИЧЕСКИ ДЕЙНОСТИ: ИЗРАБОТВАНЕ И ИЗМЕНЕНИЕ НА КАДАСТРАЛНИ КАРТИ, ИЗГОТВЯНЕ НА ПОДРОБНИ УСТРОЙС...

Гранд Пакт - ООД

Търговия на дребно с лагери и инструменти.