Фирми за електро и електронно оборудване в град Никопол

2 фирми

Батерия АД

Частно дружество - продължител на приватизиран държавен завод за батерии "ЕЛЕКТРОН" (1960). Изпълнителен директор инА. Цветан Кръстев. Производство...

Елиа - Никопол

Производство на електроизмервателна апаратура (в пълна сертифицирана гама и електромерни табла)....