Батерия АД


Частно дружество - продължител на приватизиран държавен завод за батерии "ЕЛЕКТРОН" (1960). Изпълнителен директор инА. Цветан Кръстев. Производство на всички видове батерии и сухи елемен­ти, предназначени за захранване на апаратури и микроелектроника, двигатели, транзисторни радиоприемни­ци, фенерчета, kacemoфoнu, механизирани детски играчки и др.; търговия, внос, износ.