Фирми за инвестиционна дейност в град Кюстендил

2 фирми

Гарант Инвест Холдинг АД

Отрасловата структура на инвестициите на холдинга включва: дървообработваща (без мебелна), обувна, винарска промишленост и производство на плодови ...

Гарант Инвест Холдинг АД

Фирмата развива дейност в областта "Инвестиционна Дейност".