Гарант Инвест Холдинг АД


Отрасловата структура на инвестициите на холдинга включва: дървообработваща (без мебелна), обувна, винарска промишленост и производство на плодови и зеленчукови консерви.