Фирми за търговия на едро и съхранение в град Елин Пелин

42 фирми

Кидис 45 ЕТ

Склад за търговия на едро с храни от неживотински произход.

Георги Влайков ЕТ

Склад за търговия на едро с храни от неживотински произход.

Хермелина 1 - Виолета Трифонова ЕТ

Магазин за търговия с хранителни и нехранителни стоки.

Михаил Пекин ЕТ

Магазин за търговия с хранителни стоки.

Алфа трейдинк ИС ООД

Магазин за търговия с хранителни и нехранителни стоки.

Кидис 45 ЕТ

Склад за търговия на едро с храни от неживотински произход.

Златен зъб ЕТ

Смесен магазин за търговия с храни и нехранителни стоки.

Михаил Пекин ЕТ

Магазин за търговия с хранителни стоки.

Хермелина 1 - Виолета Трифонова ЕТ

Магазин за търговия с хранителни и нехранителни стоки.