Фирми за храни, напитки, тютеневи изделия в град Елин Пелин

59 фирми

Кидис 45 ЕТ

Склад за търговия на едро с храни от неживотински произход.

Ина - 92 ООД

Фурна за производство на хляб и тестени закуски.

Еделвайс ЕП-Никола Георгиев ЕТ

Сладкарница. Фурна за производство на хляб и тестени закуски.

Георги Влайков ЕТ

Склад за търговия на едро с храни от неживотински произход.

Хермелина 1 - Виолета Трифонова ЕТ

Магазин за търговия с хранителни и нехранителни стоки.

Еделвайс ЕП-Никола Георгиев ЕТ

Сладкарница. Фурна за производство на хляб и тестени закуски.

Михаил Пекин ЕТ

Магазин за търговия с хранителни стоки.

Алфа трейдинк ИС ООД

Магазин за търговия с хранителни и нехранителни стоки.

Кидис 45 ЕТ

Склад за търговия на едро с храни от неживотински произход.

Златен зъб ЕТ

Смесен магазин за търговия с храни и нехранителни стоки.