Фирми за храни, напитки, тютеневи изделия в град Видин

251 фирми

Люсинда-Иво Петров ЕТ

Смесен магазин за търговия с храни и нехранителни стоки.

Детелина-Красимир Павлов ЕТ

Смесен магазин за търговия с храни и нехранителни стоки. 

Рени-Райна Стефанова ЕТ

Самостоятелен щанд за търговия с храни. 

Сид-Йорданка Петкова ЕТ

Смесен магазин за търговия с храни и нехранителни стоки.

Лейди-93-Лукреция Крумова ЕТ

Кафене. Смесен магазин за търговия с храни и нехранителни стоки. Кебапчийница.

Кеми ЕООД

Самостоятелен щанд за търговия с храни.