Фирми за търговия на едро и съхранение в град Видин

137 фирми

Борис Тодоров ЕТ

Смесен магазин за търговия с храни и нехранителни стоки.

Торо-70-Пламен Владимиров ЕТ

Смесен магазин за търговия с хранителни и нехранителни стоки.

Инкомсис сие СД

Магазин за хранителни стоки.

Ивани-91 ЕООД

Смесен магазин за търговия с храни и нехранителни стоки.

Лена-71-Лена Иванова ЕТ

Смесен магазин за търговия с храни и нехранителни стоки.

Вида-Спед-Павел Петров ЕТ

Смесен магазин за търговия с храни и нехранителни стоки.

Сид-Йорданка Петкова ЕТ

Смесен магазин за търговия с храни и нехранителни стоки.