Фирми за електро и електронно оборудване в град Бургас

28 фирми

Мари - Бентц - Мария Стоянова - Бентциен ЕТ

Електронни везни - производство, монтаж, сервиз, калибриране. Доставка и монтаж на електрооборудване за кранове....

Дикс - Казаков ЕТ

Търговия с електроматериали. 

Панда III ООД

Търговия с електроника и резервни части.

Интергруп ООД

Търговия с електроматериали.

Алкор М

Ел. табла и елоборудване; строително монтажни услуги, реклама, туризъм.

К. Чепъков ЕООД

Ние предлагаме малки вятърни генератори, хидротурбини, фотоволтаични (PV) соларни панели и хибридни вятърни-соларни системи за производство на елек...