Фирми за търговия на едро и съхранение в град Ботевград

146 фирми

Бисерка Симова ЕТ

Магазин за търговия с хранителни и нехранителни стоки.

Цвето-Цветолюб Генов ЕТ

Склад за търговия на едро с храни от неживотински произход.

Палакин-ГВ-Георги Георгиев ЕТ

Магазин за търговия с хранителни и нехранителни стоки.

Иван Илиев ЕТ - Ботевград

Магазин за търговия с хранителни и нехранителни стоки.

Македония ЕТ

Магазин за търговия с хранителни и нехранителни стоки.

Пан Бан Панайот Панчев ЕТ

Магазин за търговия с хранителни и нехранителни стоки.

Галина Маркова-72 ЕТ

Магазин за търговия с хранителни и нехранителни стоки.

Таня Дойчева-ММ ЕТ

Магазин за търговия с хранителни и нехранителни стоки. 

Владимир Петков-ВИП ЕТ

Магазин за търговия с хранителни и нехранителни стоки.

Цвето-Цветолюб Генов ЕТ

Склад за търговия на едро с храни от неживотински произход.

Милена - 05 -Димитър Димитров ЕТ

Магазин за търговия с хранителни и нехранителни стоки.