Фирми за храни, напитки, тютеневи изделия в град Ботевград

167 фирми

Бисерка Симова ЕТ

Магазин за търговия с хранителни и нехранителни стоки.

Цвето-Цветолюб Генов ЕТ

Склад за търговия на едро с храни от неживотински произход.

Палакин-ГВ-Георги Георгиев ЕТ

Магазин за търговия с хранителни и нехранителни стоки.

Милена Георги Данов ЕТ

Фурна за производство на хляб и тестени закуски.

Иван Илиев ЕТ - Ботевград

Магазин за търговия с хранителни и нехранителни стоки.

Македония ЕТ

Магазин за търговия с хранителни и нехранителни стоки.

Пан Бан Панайот Панчев ЕТ

Магазин за търговия с хранителни и нехранителни стоки.

Галина Маркова-72 ЕТ

Магазин за търговия с хранителни и нехранителни стоки.

Таня Дойчева-ММ ЕТ

Магазин за търговия с хранителни и нехранителни стоки. 

Владимир Петков-ВИП ЕТ

Магазин за търговия с хранителни и нехранителни стоки.

Цвето-Цветолюб Генов ЕТ

Склад за търговия на едро с храни от неживотински произход.