Фирми в град Ботевград

658 фирми

Ювентос - 69- Иво Генчев ЕТ

Магазин за търговия с хранителни и нехранителни стоки.

Таня Дойчева-ММ ЕТ

Магазин за търговия с хранителни и нехранителни стоки. 

Криси-Димитър Топалов ЕТ

Магазин за търговия с храни и нехранителни стоки.

Владимир Петков-ВИП ЕТ

Магазин за търговия с хранителни и нехранителни стоки.

Лазар Найденов ЕТ

Магазин за търговия с хранителни и нехранителни стоки.

Цвето-Цветолюб Генов ЕТ

Склад за търговия на едро с храни от неживотински произход.

Румяна Цветанова Мариус ЕТ

Магазин за търговия с хранителни и нехранителни стоки.

Милена - 05 -Димитър Димитров ЕТ

Магазин за търговия с хранителни и нехранителни стоки.

ВВП Валери Стоянов ЕТ

Склад за търговия на едро с храни от неживотински произход.