Фирми за лаборатории и научни центрове в град Благоевград

8 фирми

Лео-80 ЕООД

Топографо-геодезически услуги и дейности.

Биострой ЕООД

Сметоизвозване, сметопочистване, озеленяване. Услуги с механизация и транспорт

Мапгео ООД

Геодезия и кадастър. Инвестиционно проектиране.

Природата е в нас и ние сме в нея

Безплатно засаждане на дръвчета, проекти на гнезда за щъркели и др.

Женска фондация за жива, здрава зелена планета

Работи върху равнопоставеност на половете, екологията и човешките права.

Ирис БН ЕООД

Товарен автомобилен транспорт.

Фонд за дивата флора и фауна

Опазване на биологичното разнообразие. Възстановяване на защитени видове. Управление на територии....

Геокад 93 ООД

Услуги в сферата на ИТ. Фирма е създадена и функционира от м. януари 1993 г. Собственик на фирмата е инж. Златан Златанов. Основен предмет на дейно...