Фирми за висши учебни заведения в град Благоевград

12 фирми

Колеж по минно дело

  Учебно заведение с тригодишен курс на обучение интегрирано с Минно-геоложкия университет, София....

Минно-геоложки университет Св. Иван Рилски

Държавен национален център за висше образование, следдипломна квалификация, научни изследвания и проектиране в областта на геологията и минното дел...

Американски университет

  Провежда обучение по приложна икономика, управление на фирми, администрация, информатика, история, журналистика, МИО, балканистика, английски ези...

Висша школа за мениджъри

При Русенски университет. Следдипломна квалификация и обучение по мениджмънт; бизнес секретари, бизнес сътрудници и бизнес референти; бизнес ре...

Институт по овощарство - Кюстендил

Проучване, проектиране и създаване на овощни насаждения и технологии за отглеждането им.Производство на посадъчен материал....

Американски университет в България

Висше учебно заведение с акредитация в България и САЩ; обучение в степен бакалавър и магистър....