Американски университет


  Провежда обучение по приложна икономика, управление на фирми, администрация, информатика, история, журналистика, МИО, балканистика, английски език и литература.