Глобалконсулт ООД


Основните дейности на Глобалконсулт са:Оздравяване на фирматаИзготвяне на икономически обосновки за състоянието на фирмата, която желаете да закупите или санирате (оздравяване)Проектиране и разработване на организационно управленчески и производствени структуриРазработване на бизнес планове за развитие и кредитиранеДоверителни бизнес консултацииКонсултантска и изследователска дейност насочена към подпомагане на стартирането, развитието и управлението на малкия и среден бизнесФинансов анализ на дейността (хоризонтален, пропорционален, вертикален, счетоводни анализи); финансови консултацииВодене на счетоводство, заверка на счетоводни баланси от експерти счетоводители; счетоводни консултацииЕкспертни оценки за предприятия, дълготрайни материални активи и др.Трудово - правни консултацииРазработване на колективни трудови договори, длъжностни характеристики, щатни разписания, планиране на човешки ресурси, проектиране на нови работни места, набиране и подбор на персонал, оценка и определяне на възнаграждението на персонала, обучение в страната и чужбина и др.; дейности в областта на човешките ресурсиКонсултиране при информационното осигуряване на фирмата. разработване и изграждане на мрежи, доставка и инсталиране на приложен software и обучениеПълни данъчни консултации и попълване на декларацииЮридически консултацииКонсултации в областта на застраховането, застраховане в страната и чужбинаОформяне на митнически документиЕкспресно бизнес обучениеВ областта на малкия и среден бизнесРазработване на бизнес плановеИзграждане на организационно - управленчески и производствени структуриРазработване на икономически обосновки и погасителни плановеЗаплащане на трудаУправление на човешки ресурсиТрудово - правни взаимоотношенияРазработване и налагане на пазара на нови продуктиРеален маркетингМаркетингови изследвания и проучванияМаркетингово планиране Маркетингови стратегии за:
- Разработване и налагане на пазара на нови продукти
- Изграждане на дистрибуторски мрежи, канали за реализация
- Пропорционални стратегии
- Проучване на пазара - навлизане на пазара в страната и чужбина
- Сегментиране на пазара
- Позициониране на пазараВключване в Internet marketРеклама. Рекламни стратегииВръзки с обществеността Разработване на имидж стратегии на фирми, организации, политически партииЛицензиране по ISOИзготвяне на документация за лицензиране по ISO: 9000, 9001, 9002, 14000, 2000Лицензиране и сертифициране по стандарт ISO: 9000, 9001, 9002, 14000, 2000 от водещи европейски фирми