ГИС Трансфер Център


Изграждане на трансферцентрове по конкретни научно-технически и технологични проблеми и иновационни конкурентноспособни продукти.Изследване, консултиране и изготвяне на препоръки по потребностите на МСП в страната от конкурентноспособни продукти и технологии и подпомагане на трансфера им.