Гео-техноинженеринг ООД


  Научно-приложни изследвания и разработки, проектиране, експертна инженерна дейност в областта на геодезията и геодинамиката в страната и чужбина, внос, износ, маркетинг.