Геомера М+Р ЕООД


Специализирани гедезически услуги в селищни и извънселищни територии. Трасиране на сгради и съоражения в строителството. Оценки на недвижими имоти и земеделски земи.