Геокар Сервиз ООД


Рециклиране на всички видове кари произведени в България. Основен ремонт на електрокари и мотокари, както и на всички техни агрегати и възли. Текущи ремонти по заявка на клиента.