Ввл-Конструкции


КОНСТРУКТИВНИ ПРОЕКТИ на жилищни, обществени и промишлени сгради,от стоманобетон и стомана.Стоманени конструкции на рекламни билбордове и външни асансьори.Конструкции на пречиствателно станции ПСОВ и ПСПВ , резервоари.. Подпорни стени.Конструктивни експертизи,заснемания, статикодинамичен анализ на 3D модели, високоточно заснемане на сгради, съоражения и сложни изкопни и земнонасипни изработки, Конструктивни становища и изготвяне на Технически паспорти. Технически контрол - част конструктивна.!, e-mail: vvl.eood@gmail.com , тел.:0885191776,  град София.