Български Хелзинкски Комитет


Цели на организацията:да насърчава уважение за правата на човекада лобира за законодатели за привеждане на българското законодателство в съответствие с международните стандарти да поощрява обществения дебат по правозащита