Български съюз на стандартизаторите - БСС


Цели на организацията:подпомагане на професионалното и творческо израстване и реализиране на своите членове защита на професионално-творческите им интереси