Български институт за стандартизация (БИС)


Българският институт за стандартизация е националният орган, който отговаря за разработването, издаването и разпространяването на български стандарти, въвеждането на европейски стандарти, както и за разработването и гласуването на стандарти на европейско и международно ниво.