Българска социалистическа младеж


Младежка организация за район Изгрев, София.