Българска Предприемаческа Камара


Цели на организацията:отношения в инвестиционния процес съдействие пред държавните и обществени органи развитие и утвърждаване на предприемачеството