Българска асоциация хранителна и питейна индустрия


Цели на организацията:Представителство и защита на интересите на сектора Повишаване качеството и конкурентноспособността на българската ХВП Международно сътрудничество