Българска Асоциация по Приложна Психология


Цели:Стимулиране на използването на психологически подходи в различни сфери на обществения живот.Осъществяване на връзка, взаимодействие и взаимопомощ между специалисти, които подпомагат психичното здраве и развитие на индивиди и функционирането на групи, общности и организации. Съдействие за решаването на професионалните проблеми и защита на професионално-творческите интереси на своите членове.