Българска асоциация по лабораторно дело ЛА БЮЛ


Икономически съюз на български фирми производителки на стоки и консумативи за лабораторна работа: чисти и свръхчисти химикали, разтвори, аналитични уреди, стъклария, мебели, микромотори и други.