Българската асоциация на металургичната индустрия /БАМИ/


Браншова организация.