Борса недвижими имоти


Борса недвижими имоти - град Бургас | Агенции за недвижими имоти

Борса Недвижими имоти е динамично развиваща се компания , която предлага на своите клиенти пълен обем консултации, управление, правен и маркетингов анализ на търсенето и предлагането на пазара на недвижимите имоти в България.  Безспорният авторитет на компанията се дължи предимно на професионализма, индивидуалния подход към клиентите и динамичността на екипа ни. Служителите ни са млади и амбициозни хора, които се стремят да предложат на клиентите си един представителен анализ на пазара, да посредничат при осъществяването на сделките и ги гарантират с оглед интереса на клиентите.  Екипът има задълбочена подготовка и познания в областта на  законодателството на република България.  Тези качества позволяват на компанията да извършва консултанска дейност и посредничество в полза на чуждестранни физически и юредически лица. Амбициозен екип и динамично развиваща се компания в областта на консултантските услуги и правното обслужване ние предлагаме на своите клиенти пълен обем консултации, управление, правен и маркетингов анализ на пазара на недвижими имоти по Черноморието. Услугите, които предлагаме са :  

Професионални консултации по въпроси свързани с покупко – продажба на недвижими имоти

Консултации по данъци и юридически въпроси;

Посредничество при покупко - продажба и наемни отношения на всички типове имоти - жилища, търговски, промишлени, земи и други на територията на България

Пазарни проучвания на недвижими имоти

Лицензирани оценки на недвижими имоти

Консултации по сделки и правни въпроси, свързани с недвижими имоти

Съдействие за получаване на кредит за покупка на недвижим имот

Управление на имоти на физически лица

Узаконяване на сгради и промяна на предназначението на недвижими имоти

Предварителна проверка за наличие на тежести върху недвижими имоти