БКС "Лозенец" АД


БКС "Лозенец" АД се занимава с битова, комунална и строителна дейност.Услуги с фадрома, булдозер, валяк, асфалторезачка.Транспортни услуги със ЗИЛ и Шкода самосвал.Миене с водоноски, услуги с Ямочистачка.Асфалтиране, нареждане на тротоар и др. настилки.Отдаване под наем на контейнери за отпадъци и контейнероизвозване.Разчистване на нерегламентирани сметища.Снегопочистване.Почистване на канализации и септични ями.Ремонт на ВиК мрежи.Направа на паркинги, бензиностанции и др.Поддържане на паркове и градинки.Услуги с Шкода бордова с кран.Строително - ремонтни услуги - зидария, боядисване, шпакловка и др.