Бисер-Александър Александров ЕТ


Павилион за търговия с храни.