Билдинг Инженеринг Груп ООД


Специализирана строителна компания в изграждане на еднофамилни и многофамилни жил.сгради, бензиностанций, хотели , административи и обществени сгради както и инфраструкторни обекти.

Компанията е съсредоточила своята дейност в проектиране, груб строеж и довършителни СМР, а също така и други ремонтно възстановителни и усъвременителни СМР на сгради и съоръжения.