Атидже Неби - Денис 2000 - Мамур Люманова ЕТ


Смесен магазин за търговия с няколко групи храни.