АКМ Инженеринг


Фирма АКМ Инженеринг - България е представител за България на BETOBLOCK - революционна система за строителство, разработена да посрещне високите изисквания на еврпейския пазар в областта на т. нар. "ЗЕЛЕНИ КЪЩИ“ (енергопестяващи къщи).