Акация-Борис Борисов ЕТ


Смесен магазин за търговия с храни и нехранителни стоки. Кафене.