Адизо ЕТ


Основната дейност на фирма АДИЗО е свързана с:· Производство на пречиствателни съоръжения за битови и промишлени отпадъчни води;· Модулни пречиствателни инсталации от серия ПИПАЛ / Пречиствателна Инсталация Продължителна Аерация Локална/, с капацитет от 3 до 500 екв.жители;· Доставка, монтаж, гаранционно и след гаранционно поддържане;· Производство на нестандартно оборудване за пречиствателни съоръжения;.· Реконструкция и модернизация на съществуващи пречиствателни съоръжения.