Агенция за аграрна информация и иновации


Създадена с финансовата подкрепа на проект "Възможности 21 век" на Програмата за развитие на обединените нации (ПРООН), Агенцията за аграрна информация и иновации - Велико Търново е специализирна в консултации по въпросите на култивираното отглеждане на билки, биологично земеделие, бизнеспланиране, осигуряване на технологии, семена и разсади за производство на лекарствени и етеричномаслени култури.